Oppklaringsinnlegg i forbindelse med VG-artikkel.

Det var ikke slik det skulle bli. Det var ikke slik jeg ble forklart at saken skulle fremstilles. Vi ønsker at saken skal bidra til å spre informasjon og innsikt i denne vanligste spiseforstyrrelsen av dem alle. I saken kommenterer fagkilder fra det nye behandlingstilbudet for denne gruppen ved Haukeland Sykehus, samt Interessegruppa for kvinner […]

Å respektere andre.

Hva er respekt? Respekt kommer fra det latinske: «spici» og «spectare». Begge varianter av verbet har betydningen «å se, å skue noe fremfor seg». Med «re-» foran verbet får vi «respici» eller «respectare». Det norske verbet «respektere», kan bety: «å se om igjen, se påny». Respekt er et begrep for vår holdning overfor andre som […]