Det er vondt å innse hvordan man har vært!

Overskriften sier alt. Jeg har diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, og det skrives mye stygt om oss borderlinere på internett. La meg sitere litt: Borderlinepasienter reagerer ofte intenst følelsesmessig, skifter ofte fra sympati til antipati, og deres forsvarsmekanismer synes å være preget av splitting, primitiv idealisering, projektiv identifisering, projisering, omnipotens og devaluering. Personlighetsforstyrrelsen kjennetegnes ved en […]